Projekt ten to ulepiona w całości pasja dwojga ludzi. Nowoczesna technologia robi kilka kroków wstecz by wyjść na spotkanie słowa pisanego. Świat nieubłaganie się zmienia, idzie na przód obarczając nasze zmysły Nowym, który jako twór sam w sobie, budzi lęk i niechęć u starszego pokolenia podczas gdy młodzi łykają wszystko z entuzjazmem.

            Naszą ideą jest stworzenie miejsca wspólnego dla wszystkich tych grup wiekowych. Wzniecić płomień powieści przekazywanej z pokolenia na pokolenie w formie dostępnej dla każdego. Na warsztat trafiły legendy, które jak uważamy są idealnym początkiem tych spotkań.

            Chcemy oswoić zmieniający świat i pokazać, że można a nawet trzeba zaakceptować bieg czasu nie wyrzucając do kosza dotychczasowego dorobku kulturowego.  Projekt głównie z tego powodu skoncentrował się na legendach. Tworzenie i snucie opowieści są naturalną potrzebą człowieka. Od zarania dziejów tak się dzieje i spełnia to wiele funkcji od poznawczej po dydaktyczną. W tym miejscu legendy nie tylko bawią ale wychowują jak również przekazują wartości i mądrości życiowe. Proza legendy w Wirtualnych Książkach w połączeniu z nagraniem audio i elementami rozszerzonej rzeczywistości ma dać odbiorcy poczucie, że tu nie informacje historyczne są clou przekazu ale, że właśnie tu i teraz zostaje przeniesiony do innego świata. Ważny tu jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie w tym samym czasie czytać tę sama legendę mogą dwie lub większa liczba osób. Wspólne przeżywanie tej samem historii jest czynnikiem niesłychanie silnie łączącym ludzi.

            Zdarza się słyszeć jak media elektroniczne zuchwale głoszą nieuchronność swojej dominacji. Nie jest to naszym celem, wręcz przeciwnie. Chcemy przy użyciu różnych środków przekazu pokazać piękno kultury, tradycji i literatury. Wierzymy, że Wirtualne Książki staną się portalem do tych światów bez barier i wzajemnej eliminacji.